تبلیغات
مدیریت فرهنگی - آشنایی با سازمان آیسسكو
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

آشنایی با سازمان آیسسكو


مقدمه:


آیسسكو به عنوان یكی از مجامع علمی، فرهنگی و آموزشی وظیفه مهمی در ایجاد تعامل فرهنگی و علمی بین كشورهای مسلمان بر عهده دارد. این سازمان كه زائیده سازمان كنفرانس اسلامی است می‌تواند نقطه روشنی در بسط و گسترش علم و فناوری و فرهنگ در میان ملل مسلمان و شناساندن دستاوردهای آن به كشورهای غیرمسلمان باشد. ارتباط تنگاتنگ آن با مجامع دانشگاهی و صاحبان علم و اندیشه، بهره‌گیری از توان و ظرفیت دانشمندان و دانشگاهیان می‌تواند نقطه شروع رشد و تعالی و بالندگی روزافزون آن در عرصه بین المللی باشد. از سوی دیگر كمیسیون ملی آیسسكو در ایران نیز به عنوان نماینده این سازمان می‌بایست بیش از گذشته مورد توجه باشد، ورای یك سازمان اجرایی و دولتی به وظایف مصرح خود در اساسنامه و مقررات بپردازد و شورای علمی خود را متشكل از دانشمندان و اندیشمندان و جهان دیدگان قرار دهد تا جایگاه خود را هر چه بیشتر از گذشته بیابد. ترتیبی اتخاذ گردد تا پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی بتوانند از مزایای آیسسكو بیشتر بهره‌مند گردند.

تاریخچه:


سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسكو) پس از تصویب اساسنامه آن را در یازدهمین اجلاس وزیران خارجه كشورهای عضو كنفرانس اسلامی در اسلام آباد در سال 1361 (ماه مه 1980) جهت هماهنگی و گسترش تعامل و همكاری‌های آموزشی، علمی و فرهنگی با الهام از اهداف و تعالیم عالیه اسلام میان كشورهای اسلامی تأسیس گردید. اساسنامه سازمان در سال 1982 به تصویب رسید و طی سال‌های 1986 تا 1997 در سه مرحله تصحیح برروی آن انجام گرفت. هم اكنون 51 كشور در این سازمان عضویت دارند و مجمع عمومی این سازمان در سالهای 1982 تا 2002 در هشت مرحله تشكیل شده است.
اهداف سازمان عبارتند از:
1ـ تقویت و ترغیب همكاری میان كشورهای عضو و تحكیم آن در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات
2ـ توسعه علوم كاربردی و استفاده از فناوری پیشرفته در چارچوب آرمان‌ها و ارزش‌های جاودان و بلندمرتبه اسلامی
3ـ تحكیم درك و تفاهم میان ملت‌های مسلمان و مشاركت در امور، دستیابی به صلح و امنیت جهانی به شیوه‌های گوناگون به ویژه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات
4ـ حمایت از تكامل و ایجاد هماهنگی میان مؤسسات تخصصی سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه آموزش، فرهنگ و ارتباطات و تحكیم همبستگی یكپارچه اسلامی در میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی
5ـ مطرح نمودن فرهنگ اسلامی به عنوان پایه و اساس برنامه‌ریزی آموزشی در كلیة سطوح
6ـ تحكیم فرهنگ اسلامی، حفظ استقلال اندیشه اسلامی در برابر تهاجم فرهنگی، عوامل انحراف، تخریب و پاسداری از خصوصیات بارز تمدن اسلامی
7ـ پاسداری از هویت اسلامی مسلمانان در كشورهای غیر اسلامی

اقدامات


اقداماتی كه آیسسكو برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود انجام می‌دهد به شرح ذیل است:
الف: فعالیت در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و زبان قرآن كریم در سطح جهان میان ملل غیرعرب زبان از طریق همكاری با سازمان‌های علمی، آموزشی و فرهنگی اتحادیه عرب و سایر سازمانها و نهادهای اسلامی برای برنامه‌ریزی و حمایت از طرحهای مصوب
ب : حمایت از سازمانهای فعال در امور آموزشی، علمی، فرهنگی و ارتباطات برای گسترش اهداف سازمان
ج : حمایت از دانشگاهها، دانشكده‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متخصص در زمینه مطالعات قرآنی، زبان عربی و فرهنگ اسلامی و اصلاح برنامه‌های آموزشی، كتابهای درسی و روشهای تدوین آنها به منظور تحقق تكامل فرهنگی
د : تقویت مراكز و نهادهای تخصصی برای حمایت از فعالیت‌های علمی و آموزشی افراد، سازمانها، انجمن‌های خیریه یا مراكز اسلامی فعال در ترویج فرهنگ اسلامی و تدوین قرآن كریم و زبان عربی تشویق و حمایت تلاشهای كشورهای عضو به تهیه برنامه های آموزشی فنی و آموزش عملی از این برنامه‌ها و نیز تشویق مخترعین و مبتكرین مسلمان
هـ: كمك به دانشگاههای كشورهای اسلامی و سایر كشورها و تشویق آنها به ایجاد كرسی‌ها، مؤسسات و گروههای مطالعات و فرهنگ اسلامی و برقراری همكاری مؤثر میان آنها
و : ترویج كارهای تحقیقی و مطالعاتی برای توسعه و ارتقاء آموزش در كشورهای اسلامی و القای ویژگی اسلامی به تمامی ابعاد تمدن، هنر و فرهنگ
ز : برگزاری كنفرانس‌ها ، سمپوزیومها و سمینارها و تشویق به تأسیس نهادهای آموزشی و علمی با همكاری دولتها، سازمان كنفرانس اسلامی و سازمانهای فعال در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ


بالا

تشكیلات سازمان:


1ـ مجمع عمومی: مجمع عمومی آیسسكو متشكل از نمایندگان كشورهای عضو سازمان اسلامی آیسسكو می‌باشد كه از سوی دولتهای كشورهای عضو تعیین می گردند كه معمولاً وزرای آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات شركت می‌نمایند. مجمع دارای یك دفتر است و در طی هر یك از جلسات سازمان مجمع عمومی، یك رئیس، سه معاون رئیس، یك گزارشگر و رؤسای كمیته‌های كنفرانس را انتخاب خواهد كرد و همچنین دفتر كنفرانس شامل رئیس شورای اجرایی نیز خواهد بود. هر یك از اعضاء محق به دادن یك رأی می‌باشند. قطعنامه‌ها از سوی اكثریت اعضای شركت كننده و رأی دهنده تصویب خواهد شد.
جلسات مجمع عمومی هر سه سال یكبار بطور منظم برگزار خواهد شد و در خصوص موارد ذیل می‌توان جلسه ویژه برگزار نمود:
ـ قطعنامه مجمع عمومی
ـ درخواست از سوی شورای اجرایی سازمان اسلامی آیسسكو
ـ درخواست از سوی یك سوم اعضاء
ـ یا درخواست از سوی دبیر كل سازمان اسلامی آیسسكو تصویب شده از سوی حداقل یك سوم اعضاء.
دبیر كل سازمان كنفرانس اسلامی، یا نماینده وی حق شركت در مجمع عمومی را دارند. همچنین نهادها و یا مؤسسات وابسته به سازمان كنفرانس اسلامی نیز طبق قوانین مربوط به اعضاء ناظر سازمان اسلامی آیسسكو حق شركت در جلسات مجمع عمومی را خواهند داشت و همچنین وزرای آموزشی كشورهای عضو به علاوه هیأت همراه كه در حال حاضر 51 كشور می‌باشد.
از جمله وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
1ـ شرح خط مشی عمومی سازمان اسلامی آیسسكو
2ـ تصویب طرحهای عمل، برنامه‌ها، تضمین و بودجه و پروژه‌های در دست اجرای سازمان
3ـ بحث در مورد گزارش‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضاء همچنین پیشنهادات صادره از سوی شورای اجرایی و عملكرد مناسب آن
4ـ تصویب آئین‌نامه‌های مجمع عمومی
5ـ اصلاح و تصویب آئین نامه‌های مجمع، همچنین قوانین مالی سازمان اسلامی آیسسكو و قوانین پرسنلی. مجمع عمومی اجرای متون مقررات جاری در دبیرخانه عمومی سازمان كنفرانس اسلامی را مدنظر قرار خواهد داد.
6ـ بررسی تمامی موضوعاتی كه در چارچوب صلاحیت دیگر ارگانهای سازمان كنفرانس اسلامی آیسسكو نمی باشد.
7ـ تعیین روابط كنفرانس اسلامی آیسسكو با دیگر سازمانهای اسلامی، عربی و بین المللی و همچنین آژانسهای دولتی تخصصی مطابق با مفاد موافقتنامه‌های دو جانبه كه بدین منظور منعقد گردیده‌اند.
8ـ بحث و تصویب پیش نویس بودجه و برنامه‌ها و همچنین حسابهای مسدود سازمان اسلامی آیسسكو
9ـ تشكیل كمیته‌های ویژه جهت انجام مطالعات مخصوص
10ـ انتخاب دبیر كل سازمان اسلامی آیسسكو برای مدت 3 سال كه قابل تمدید می‌باشد. آیین‌نامه مجمع عمومی، شرایط تعیین نامزدها و فرآیند انتخابات را مشخص می‌نماید.
11ـ تأیید نامزدی اعضای شورای اجرایی سازمان اسلامی آیسسكو كه این افراد به غیر از داشتن مهارت در امور اسلامی، علوم، تحصیلات، هنر، ادبیات و ارتباطات، بایستی تجارب و توانایی لازم جهت بعهده گرفتن، كنترل و اجرای وظایف مقرر شده از سوی شورا دارا ‌باشند.
تاكنون هشت اجلاس مجمع عمومی برگزار شده كه عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی كازابلانكا 1982
2ـ مجمع عمومی اسلام آباد 1985
3- مجمع عمومی امان 1988
4ـ مجمع عمومی رباط 1991
5ـ مجمع عمومی دمشق 1994
6ـ مجمع عمومی ریاض 15 تا 18 آذر 1376 (9ـ6 دسامبر 1997)
7ـ مجمع عمومی رباط 24ـ22 نوامبر 2000 میلادی 4ـ2 آذر 1379 هجری شمسی
8ـ مجمع عمومی تهران 8ـ6 دی 1382
2ـ شورای اجرایی: كه هماهنگ كننده و پیشنهاد دهنده مسائل و برنامه‌های عمل سازمان به مدت سه سال می‌باشد، در هر سال یك بار با حضور نمایندگان كشورها و كمیسیون‌های ملی (در سطح مدیران و كارشناسان) تشكیل می‌گردد. پیشرفت كارهای اجرایی، برنامه‌های آینده، بودجه و حق السهم اعضا را بررسی و پس از توافق، نتیجة كار خود را برای تصویب نهایی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌نماید.
شورای اجرایی متشكل از یك نماینده از هریك از دولتهای عضو می‌باشد. رئیس مجمع عمومی می‌تواند با حفظ سمت و به عنوان مشاور در جلسات شورا شركت نماید.
دبیركل سازمان كنفرانس اسلامی یا معاون وی نیز می‌تواند در جلسات شورای اجرایی حضور یابد. مدیركل سازمان اسلامی آیسسكو یا نماینده وی در جلسات شورا شركت می‌كند. مدیركل از همكارانش و نمایندگان ارگانهای خارج از سازمان اسلامی آیسسكو دعوت می‌نماید تا در جلسات شورا به منظور ارائه توضیحاتی در زمینه كاری خویش حضور به هم رسانند.
دولتهای عضو، نمایندگان خویش را در شورای اجرایی از بین شخصیت‌های مسلمان توانا در زمینه‌های علمی، آموزشی، هنری، ادبیات و ارتباطات انتخاب می‌نمایند. افرادی كه تجربه و شایستگی لازم به منظور عضویت در شورا، كنترل و اجرای موارد مطروحه را دارا باشند. هریك از دولتهای عضو در هر لحظه می‌توانند به تعویض نماینده خویش اقدام نمایند.
وظائف شورای اجرایی عبارتست از:
" شورا مقررات داخلی سازمان اسلامی آیسسكو به استثنا مواردی كه در حیطه صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد را تدوین می‌نماید .
" شورا براساس پیشنهاد مدیركل، معاون مدیركل را برای یك دوره سه ساله كه تنها یك بار قابل تجدید می‌باشد تعیین می‌نماید. شرایط نامزدی و معیارهای انتخاب در مقررات داخلی شورای اجرایی ذكر می‌گردد .
" شورا به تهیه پیش‌نویس دستور كار جلسات كنفرانس عمومی بر مبنای پیشنهاد مدیركل اقدام می‌نماید و به بررسی فعالیتهای سازمان و ارزیابی بودجه پرداخته و نیز توصیه‌های مناسب را به مجمع عمومی ارائه می‌دارد.
" شورا بر اساس قطعنامه‌های مجمع عمومی از تمامی مقررات ضروری به منظور اجرای برنامه‌های سازمان اسلامی آیسسكو به نحوی موثر توسط مدیركل سازمان بهره می‌گیرد.
3ـ اداره كل (دبیرخانه): مسئولیت اداره كل آیسسكو و تشكیلات اداری به عهده مدیر كل است كه به انتخاب مجمع عمومی از میان نامزدهای كشورهای عضو برای یك دوره قابل تمدید سه ساله انتخاب می‌شود . وی مسئول و پاسخگوی عملكردها در برابر شورای اجرایی و مجمع عمومی است. مدیریت آیسسكو از سال 1982 لغایت 1991 بر عهدة آقای پروفسور عبدالهادی ابوطالب بوده است و آقای دكتر عبدالعزیز عثمان التویجری از عربستان سعودی از سال 1991 تا به امروز عهده‌دار مدیریت آیسسكو بوده است.

بالا

مقر سازمان:


مقر اصلی آیسسكو در كشور مراكش (شهر رباط) قرار دارد. سازمان می‌تواند براساس قطعنامه كنفرانس عمومی و پیشنهاد شورای اجرایی مراكز، دفاتر یا مؤسساتی را كه وابسته به سازمان است در كشورهای عضو دایر نماید كه تاكنون این سازمان مبادرت به گشایش دو دفتر منطقه‌ای در شارجه (امارت متحده عربی) و تهران (دی ماه 1381) نموده است.


بالا

زبان‌‌های كاری سازمان


زبان‌های مورد استفاده سازمان اسلامی آیسسكو عربی، انگلیسی و فرانسه می‌باشد. در تفسیر اساسنامه هر یك از سه زبان از اعتبار یكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تغییر اساسنامه، تفسیر دو زبان كه یكی از آنها عربی خواهد بود، ملاك قرار می‌گیرد؛ در غیر اینصورت ، متن اصلی اساسنامه سازمان ملاك خواهد بود.

بالا

ساختار تشكیلاتی سازمان


بالا

كشورهای عضو آیسسكو


طبق مفاد منشور آیسسكو، كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی (OIC ) پس از پذیرش منشور سازمان می‌توانند به عضویت آیسسكو درآیند. همچنین كشورهایی كه عضو سازمان كنفرانس اسلامی نیستند و در این سازمان به عنوان ناظر فعالیت ندارند نمی‌توانند عضو سازمان آیسسكو شوند. در حال حاضر 51 كشور اسلامی عضو این سازمان هستند كه اسامی آنها بدین شرح است:
1ـ جمهوری آذربایجان، 2ـ اردن هاشمی، 3ـ امارات متحده عربی، 4ـ جمهوری اندونزی، 5ـ جمهوری اسلامی ایران، 6ـ جمهوری اسلامی پاكستان، 7ـ پادشاهی بحرین، 8ـ سلطان نشین برونئی دارالسلام ، 9ـ جمهوری خلق بنگلادش، 10 جمهوری بنین، 11ـ بوركینافاسو، 12ـ جمهوری بوسنی و هرزگوین، 13ـ جمهوری تاجیكستان ، 14ـ جمهوری چاد ، 15ـ جمهوری تونس، 16ـ جمهوری جیبوتی، 17ـ پادشاهی عربستان سعودی، 18ـ جمهوری سودان، 19ـ جمهوری سورینام، 20ـ جمهوری عربی سوریه ، 21ـ جمهوری سیرالئون، 22ـ جمهوری سنگال، 23ـ جمهوری سومالی، 24ـ جمهوری عراق، 25ـ سلطان نشین عمان ، 26ـ جمهوری گابن، 27ـ جمهوری گامبیا، 28ـ جمهوری گینه، 29ـ جمهوری گینه بیسائو، 30ـ فلسطین، 31ـ جمهوری قزاقستان، 32ـ قطر، 33ـ جمهوری قرقیزستان، 34ـ جمهوری فدرال اسلامی كومور، 35ـ كویت، 36ـ جمهوری خلق سوسیالیستی عربی لیبی، 37ـ جمهوری مالدیو، 38ـ جمهوری مالی ، 39ـ مالزی، 40ـ جمهوری عربی مصر، 41ـ پادشاهی مراكش ، 42، جمهوری اسلامی موریتانی ، 43ـ جمهوری نیجر، 44ـ جمهوری یمن، 45ـ جمهوری توگو، 46ـ جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر، 47ـ جمهوری فدرال نیجریه، 48ـ جمهوری لبنان، 49ـ ساحل عاج، 50ـ سومالی، 51ـ افغانستان

بالا

انتشارات سازمان :


نشریات و كتب سازمان آیسسكو عبارتند از:
ـ نشریه اسلام امروز به سه زبان عربی، فرانسه و انگلیسی
ـ خبرنامه آیسسكو
ـ انتشار بیش از 300 كتاب تخصصی در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی

بالا

بخش‌های سازمان


سازمان آیسسكو دارای بخش‌های متفاوت از جمله موارد ذیل می‌باشد:
ـ بخش آموزش
ـ بخش علوم
ـ بخش فرهنگ و ارتباطات
ـ بخش روابط و همكاری‌های بین المللی
ـ مركز اطلاعات و اسناد

بالا

برنامه‌های سازمان


برنامه‌های شورای اجرایی برای سالهای 2004 تا 2006 عبارتند از:
الف) ارائه سیمای واقعی از اسلام و مسلمانان برای سایر ملل
ب ) ایجاد طرحهایی در جهت ارتقاء عدالت و فرهنگ صلح در سطح بین المللی
ج ) فناوری ارتباطات در خدمت توسعه كشورهای عضو
طرح‌های سه سالة اخیر مربوط به سالهای 2006 ـ 2004 آیسسكو در برگیرندة 201 برنامه و 27 پروژه بزرگ مدنی به شرح ذیل می‌باشد:

بخش آموزش
برنامه های آموزشی به پنج دسته بزرگ ذیلاً تقسیم شده‌اند:
ـ آموزش بنیادین در راستای توسعة پایدار
ـ سواد آموزی
ـ آموزش برای همه
ـ آموزش و جامعه خدماتی
ـ آموزش عالی
این زمینه‌های علمی در برگیرندة‌ شماری از محورها، برنامه‌ها و فعالیت‌هاست.
برنامه‌های آموزشی شامل هفت پروژة عمدة ذیل می‌باشد:
ـ پروژه مربوط به تأسیس دپارتمانهای ویژة‌ فرهنگ اسلامی ، زبان عربی و دانشگاهها و مؤسسات مربوط به زبانهای مسلمانان
ـ پروژة تأسیس مراكز آموزش و سرویس دهی زبان عربی در كشورهای عضو غیرعربی زبان
ـ پروژة‌ سواد آموزی با استفاده از دستورالعمل اسلامی ـ قرآنی استاندارد شده
ـ پروژة سواد آموزی دختران، زنان و كودكان بی‌سرپرست و خیابانی
ـ پروژة‌ عمومیت بخشی آشناسازی با انفورماتیك و اطلاعات با عنوان یك اساس مهم آموزشی
ـ پروژة اصلاح نوشتاری زبانهای مسلمانان به سبك استاندارد قرآنی
ـ پروژة عمومیت بخشی استفاده از كامپیوتر در مدارس مناطق دور افتاده و روستایی
به طور كلی برنامه‌های سازمان اسلامی آیسسكو در بخش آموزش عبارتست از :
آموزش اسلامی و زبان عربی و زبان مردم مسلمان
" مدارس قرآنی
" مدارس اسلامی عربی
" آموزش اسلامی و زبان عربی به صورت آموزش رسمی و غیررسمی
" توسعه معرفی آموزش اسلامی و زبان عربی و زبان مردم مسلمان در برنامه‌های آموزشی

آموزش و توسعه جامع
" آموزش و كار
" آموزش بین‌المللی در چارچوب بینش اسلامی
" آموزش زیست‌محیطی و بهداشت
" آموزش جمعیت در چارچوب بینش اسلامی
" تقویت آموزش و فعالیت‌های اجتماعی مطابق با اصول اسلامی، به ویژه در چارچوب موسسه‌های اسلامی

توجه به آموزش رسمی و خاص
" آموزش پایه برای همه
" آموزش متوسطه
" آموزش فنی و حرفه‌ای
" آموزش‌عالی و آموزش در سطح دانشگاه
" آموزش ویژه گروه‌ها با نیازهای خاص

بخش علوم
برنامه های بخش علوم به شش زمینة عملی ذیل تقسیم پذیر است:
ـ ایجاد ظرفیت‌های پژوهش‌های علمی
ـ تقویت ظرفیت های فنی ـ تكنولوژیكی
ـ نیازهای آموزش فنی ـ تكنولوژیكی و علمی قرن بیست و یكم
ـ محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی
ـ علوم انسانی و اجتماعی
ـ مركز ارتقای پژوهشهای علمی آیسسكو (ICPSR)
این زمینه‌های علمی در برگیرنده شماری از محورها، برنامه ها و فعالیت‌هاست.
بطور كلی برنامه‌های سازمان اسلامی آیسسكو در بخش علوم عبارتست از :
آموزش فنی و علمی
" برنامه‌ها و مواد درسی آموزشی فنی و علمی
" تجهیزات علمی
" نیروی انسانی در عرصه علوم و فن‌آوری

تحقیق و نشر در زمینه علوم و فن‌آوری
" حمایت از تحقیقات در زمینه‌های گوناگون علوم و فن‌آوری
" افزایش نشر نتایج تحقیقات علمی

همكاری و هماهنگی در زمینه تحقیق علمی و تكنولوژیكی
" افزایش روابط متقابل میان دانشمندان و مسلمانان
" تحكیم همكاری و انسجام میان دانشمندان موسسات و مراكز تحقیق تكنولوژیكی
" تحكیم همكاری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه تحقیق علمی و تكنولوژیكی
مراكز تحقیق علمی، دانشگاه‌ها و بخش تولید
" افزایش انتقال نتایج تحقیقات علمی به بخش تولید

علم، فن‌آوری و جامعه. رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یكم
" متداول كردن علوم و فن‌آوری
" فن‌آوری در خدمت توسعه
" منابع آب و شیلات در دنیای اسلامی
" موضوعات اخلاقی در عرصه علوم و فن‌آوریبخش فرهنگ و ارتباطات
برنامه های بخش فرهنگ و ارتباطات به چهار بخش عملی ذیل تقسیم می‌شود:
ـ فرهنگ اسلامی
ـ بُعد فرهنگی توسعه پایدار
ـ فرهنگ در جهان اسلام : وحدت در عین تنوع
ـ اطلاعات و ارتباطات در جهان اسلام
این زمینه‌های عملی در برگیرنده محورها و برنامه‌ها و فعالیت‌های خاص خود می‌باشند .
برنامه های فرهنگی و ارتباطاتی همچنین در برگیرنده ده پروژه مدنی ذیل می‌باشد :
ـ پروژه سرمایه‌های فرهنگ اسلامی
ـ پروژة‌ ارتقاء فرهنگ عدالت و صلح
ـ پروژه حمایت از فعالیت‌های دایرة المعارف اسلامی
ـ پروژة حمایت از دهة‌ اطلاعات و فرهنگ ارتباطات در جهان اسلام
ـ پروژة تأسیس مراكز تولید و آموزش سمعی ـ بصری و چندرسانه‌ای محلی
ـ پروژة توسعه و گسترش پایگاه‌های ملی در زمینه آموزش، علوم و فرهنگ در جهان اسلام
ـ پروژة‌تأسیس مركز محلی آموزش كپی رایت (حق مؤلف)
ـ پروژة مراكز مطالعاتی
ـ پروژة زنان كارآمد
ـ پروژة نظارت اسلامی بر افق‌های فرهنگی
به طور كلی برنامه‌های سازمان اسلامی آیسسكو در بخش فرهنگ و ارتباطات عبارتست از :
میراث تمدن و فرهنگ اسلامی
" میراث مادی
" ویژگی‌های تمدن اسلامی
" موزه‌ها و ابنیه تاریخی
" موسسات فرهنگی و تاریخی
" میراث معنوی
" نسخ خطی اسلامی
" زبان‌های مردم مسلمان
" ابعاد تمدن اسلامی
" اشكال عمده تفكر اسلامی
" میراث شفاهی اسلامی
فرهنگ اسلامی و توسعه جامع
" گسترش فرهنگ اسلامی در توسعه جامع
" صنایع دستی، فرهنگی و هنری
گفتگوها و مبادلات فرهنگی
" مبادلات فرهنگی و انسجام میان مسلمانان
" گفتگو میان كشورهای اسلامی
" گفتگو میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های دنیا
ارتباطات در جهان اسلام
" خط‌مشی‌ها و ابزار ارتباطاتی در كشورهای اسلامی
" روش‌های كاری در زمینه اطلاعات و ارتباطات
" ساختارهای مبادلات فرهنگی میان كشورهای مسلمان
بطور كلی برنامه‌های عمل آیسسكو برای سالهای 2004 ـ 2006 در جدول زیر خلاصه می‌شود:

برنامه‌های عمل آیسسكو برای سالهای 2004 ـ 2006
1 آموزش و پرورش اصیل ـ برنامه آموزشی اصیل در خدمت توسعه پایدار ـ حمایت از مؤسسات عربی ـ اسلامی
در خدمت توسعه پایدار ـ آموزش پرسنل شاغل در مؤسسات آموزشی اصیل ـ زبان عربی و زبان ملتهای ملسمان
2 سواد آموزی ـ استراتژیهای سوادآموزی، برنامه ها و گزارشات ـ تكنولوژی در خدمت سواد آموزی
ـ استحكام مكانیسم‌های سواد آموزی ـ ارتقاء مشاركت در زمینه سوادآموزی
3 آموزش برای همه ـ تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی ـ برنامه آموزشی كتابها و تكنولوژی آموزشی مدارس
ـ اقتصاد آموزش ـ تكنولوژی آموزشی ـ معلمان و مدیریت مدارس
4 آموزش عالی ـ تنوع بخشی به ساختارهای آموزش عالی ـ آموزش عالی و خدمت به فرهنگ اسلامی
ـ آموزش عالی و بازار كار ـ توسعه آموز عالی در كشورهای عضو
5 ایجاد ظرفیتهای پژوهش ـ ایجاد جامعه‌ای بر پایه اطلاعات علمی ـ بهره‌برداری از نتایج تحقیقات جهت قابلیت‌های فنی
علم ـ ایجاد توانمندی برای اجرای تحقیقات
6 تقویت قابلیت فناوری ـ تقویت زیربنای توسعه فنی ـ ترویج فناوری انرژی‌زا
ـ تكنولوژی پراهمیت جهت خوداتكائی ـ ایجاد توانمندیهای بیوتكنولوژی
7 نیازهای آموزشی فنی و ـ همگامی با توسعه آموزش علوم الكترونیك ـ گسترش یادگیری الكترونیكی در آموزش علوم
علمی قرن بیست و یكم ـ مواد آموزشی الكترونیكی و كتابخانه‌های دیجیتال ـ محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی
8 حفاظت از محیط زیست ـ حفاظت از محیط زیست و مبارزه با بلایای طبیعی ـ بسوی توسعه پایدار منابع طبیعی
ـ ایجاد توانمندی در مدیریت منابع آب ـ حفاظت از منابع اقیانوسی
9 علوم انسانی و اجتماعی ـ تشویق به پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ـ مسایل انسانی و اجتماعی عصر حاضر
ـ جهانی سازی و حفظ صلاح ـ مسایل اخلاقی، ارتباط با علوم و فناوری
10 هویت فرهنگی جهان ـ میراث معنوی اسلام ـ هنر و ادبیات در جهان اسلام
اسلام ـ میراث مادی اسلامی
11 بعد فرهنگی توسعه ـ سرمایه گذاری فرهنگی ـ فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار
پایدار ـ فرهنگ برای همه
12 فرهنگ در جهان اسلام ـ فرهنگ اسلامی، وحدت و جدائی ـ تمدنها و فرهنگها و مذاهب الهی
بین یكپارچگی‌وگوناگونی ـ اقدامات فرهنگ اسلامی در غرب ـ تفاهم درك متقابل
13 همكاری بین المللی ـ پیگیری اجرای قراردادهای منعقده با مجامع بین المللی و اسلامی عربی ـ توسعه مؤسسات آموزشی،
علمی و فرهنگی در كشورهای اسلامی
ـ یافتن شركای جدید برای حمایت از سازمان
14 اطلاعات و ارتباطات ـ آگاهی جدید نسبت به تهدیدات ناشی از جهانی سازی ـ صنایع ارتباطات و اطلاعات و مهارتهای
حرفه‌ای منابع انسانی
ـ برنامه‌ریزی و قانونگزاری و پژوهش در زمینه اطلاعات و ارتباطات در جهان اسلام ـ جهان اسلام
چشم‌انداز ارتباطات و اطلاعات بین المللی

بخش روابط و همكاری‌های بین المللی
برنامه‌های روابط و همكاری‌های خارجی به چهار زمینه ذیل تقسیم می‌شود.
ـ همكاری‌های بین المللی ، اسلامی، عربی
ـ گسترش و توسعه مؤسسات آموزشی، علمی، فرهنگی ـ اجتماعی مستقر در قدس شریف
ـ گسترش و توسعه مؤسسات آموزشی، علمی، فرهنگی ـ اجتماعی و اطلاعاتی در سارایوو
ـ همكاری با كمیسیون‌های ملی
چهار زمینه كاری فوق دربرگیرنده محورها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خاص خودش می‌باشد.

بالا

همكاری با سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای


سازمان اسلامی آیسسكو بیش از 131 توافق نامه همكاری با سازمانهای اسلامی ـ عربی، بین المللی، منطقه‌ای منعقد نموده است كه از جمله این سازمانها می توان سازمانهای ذیل را نام برد:
سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامی ـ سازمان آموزشی، علمی ـ فرهنگی ملل متحد (یونسكو)، سازمان بهداشت جهانی، سازمان مالكیت معنوی جهانی ، كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برنامة عمران سازمان ملل، بانك توسعه اسلامی، صندوق توسعه اقتصادی عرب در آفریقا، كمیته‌ همكاری‌های علمی و فناوری، سازمانهای وزرای آموزش آسیای جنوب شرقی، جامعه اسلامی بین‌المللی، مجمع جهانی مسلمین، سازمان بین المللی خیریه اسلامی، سازمان فراخوان اسلامی، سازمان اسلامی علوم پزشكی، سازمان آموزشی، فرهنگی علمی اتحادیه عرب، كمیته آموزش كشورهای حوزه خلیج، بنیاد تفكر عربی، بنیاد جهانی انجمن خیریه قذافی، مؤسسه بین المللی تفكر اسلامی، مركز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان جهانی مهاجرت، بنیاد تفكر اسلامی آل البیت، شورای منطقه‌ای آموزش و آموزش بزرگسالان در آفریقا، مؤسسه جهان عربی، اتحادیه آموزشی بین المللی، مركز آموزش و تحقیقات مدیریت و توسعه آفریقا، مركز تكنولوژی علم و فضای آفریقا و فرهنگستان علوم جهانی.

بالا

مركز اطلاعات و اسناد


برنامه‌های مركز اطلاع رسانی و اسناد به شرح ذیل است:
ـ ارتقاء سطح تكنولوژی مدرن اطلاع رسانی، ارتباطات و اسناد در كشورهای عضو
این برنامه ها شامل محورها، فعالیت‌ها و عملكردهای خاص خود می‌باشند.
ـ برنامه‌ریزی، مطالعات و ارزیابی
برنامه‌های مربوط به برنامه ریزی، مطالعات و ارزیابی شامل فعالیت‌های ذیل می‌باشد:
برنامه‌ریزی، مطالعات و مكانیزمهای ارزیابی
این نوع از فعالیت‌ در برگیرنده محورها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خاص خود می‌باشد.
كتابخانه
كتابخانه آیسسكو خدمات مختلفی را در قالب كتابها، منابع به اعضای سازمان و نیز محققان و فرهنگستان‌های مختلف خارج از سازمان ارائه می دهد.

اطلاع رسانی
بخش اطلاع رسانی سازمان آیسسكو مجلة علمی و ادواری (Islamtoday) و فصلنامه "آیسسكو" را به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه منتشر می‌كند. سازمان آیسسكو همچنین مجموعه فعالیت‌های خود را از طریق خبرگزاریها، روزنامه‌ها و مجلات مهم و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی مستقر در كشورهای عضو و چند پایتخت كشورهای عربی تحت پوشش قرار می‌دهد.
بخش اطلاع رسانی همچنین به انتشار اطلاعات مربوط به سه زبان كاری عربی، انگلیسی، فرانسه می‌پردازد. همچنین این بخش دارای شبكه‌های ارتباطی و همكاری وسیعی با بسیاری از رسانه‌های مختلف جهان اسلام می‌باشد.


بالا

پروژه‌های مهم مدنی سازمان (توسعه )بعنوان بخشی از همكاری های آیسسكو در راستای توسعه آموزشی، علمی، فرهنگی و ارتباطاتی در جهان اسلام، این سازمان درصدد برآمده است تا به تدوین شماری از پروژه‌های مهم مدنی یا توسعه‌گرایانه بپردازد كه قرار است براساس مراحل زمان بندی شده به كار گرفته شوند.
" برنامه ویژه اسلامی برای سوادآموزی و آموزش پایه همگانی در كشورهای اسلامی (این برنامه مبین همكاری‌های یونسكو با كنفرانس جهانی آموزش برای همه می‌باشد كه در "ژامتین" تایلند در سال 1990 برگزار گردید).
" برنامه آموزش پایه و آموزش توسعه منابع انسانی در كشورهای اسلامی (این برنامه در راستای همكاری با سازمان ملل متحد سازمان كنفرانس اسلامی و آژانس های تخصصی‌ای می‌باشد كه در زمینه توسعه منابع انسانی فعالیت دارند).
" همسان سازی زبان نوشتاری كشورهای مسلمان و تبدیل آن به رسم الخط قرآنی (در هفده كشور آفریقایی زبان این عمل صورت پذیرفته است و یك نوع ماشین تایپی تولید و در بین كشورهای علاقمند توزیع شده است؛ حروف‌های تایپ دستی ویژه‌ای نیز برای این زبانها تعبیه شده است و این سازمان قصد دارد تا مرحلة دوم این پروژه را در آسیای مركزی با همكاری بانك توسعه اسلامی، جامعه اسلامی بین المللی و همكاری‌های مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی عربی سازی رباط ـ باس به اتمام رسانند) .
" روزآمد سازی برنامه های درسی آموزش علمی و فنی (فیزیك، شیمی، ریاضیات، زیست‌شناسی برای مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌) .بالا

برنامه‌ریزی استراتژیك آینده‌نگردر سطح برنامه‌ریزی استراتژیك آینده‌نگر به منظور توسعة آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام، آیسسكو هشت استراتژی مهم زیر را به عنوان استراتژی دانش از دیدگاه اسلام تدوین كرده است:
1ـ استراتژی ارتقای آموزش در كشورهای اسلامی، سومین كنفرانس عمومی آیسسكو، عمان، 1988)
2ـ استراتژی فرهنگی جهان اسلام (ششمین نشست كنفرانس اسلامی، داكار، 1991)
3ـ استراتژی توسعه علم و فناوری در كشورهای اسلامی (هشتمین نشست سران عضو كنفرانس اسلامی، تهران، 1997)
4ـ استراتژی فعالیت‌های فرهنگی اسلامی در غرب (نهمین نشست سران سازمان كنفرانس اسلامی، دوحه، 2000)
5ـ استراتژی بهره‌گیری از مغزهای نخبه مهاجر مقیم غرب (بیست و نهمین نشست وزرای امور خارجه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی. خارطوم، 2002)
6ـ استراتژی انسجام و وحدت مذاهب اسلامی (دهمین نشست كنفرانس اسلامی، پوترجایای، مالزی، (2003)
7ـ استراتژی گسترش بیوتكنولوژی در كشورهای اسلامی (دومین كنفرانس وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی، تریپولی، 2003)
8ـ استراتژی مدیریت منابع آب در كشوهای اسلامی (دومین نشست وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی، تریپولی، 2003)

فهرست موافقت‌نامه‌های همكاری سازمان‌آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی "آیسسكو" (2004-1984)

ـ نشست همكاری بین آیسسكو و دولت پادشاهی مراكش (1988)
ـ یادداشت تفاهم آیسسكو و دبیرخانه مركزی سازمان كنفرانس اسلامی OIC ، جده ( 1984)
ـ موافقت‌نامه همكاری آیسسكو و سازمان ملل متحد، نیویورك (1996)
ـ نشست همكاری آیسسكو و دولت امارات متحده عربی در ارتباط با گشایش دفتر منطقه‌ای آیسسكو در شارجه (2001)
ـ نشست همكاری آیسسكو و دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با گشایش دفتر منطقه‌ای آیسسكو در تهران (2003)
ـ نشست همكاری سازمان اسلامی و دولت اسلامی كومور

"مؤسسات و مراكز تخصصی سازمان ملل متحد"
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسكو)، پاریس (1984)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان بهداشت جهانی، ژنو (1989)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان مالكیت معنوی جهانی، WIPO ژنو، (1989)
ـ موافقتنامه همكاری با كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد UNHCR، ژنو، (1991)
ـ موافقتنامه همكاری با صندوق بین‌المللی توسعه كشاورزی IFAD ، رم (1995)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO، وین، (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA، نیویورك (1996)
ـ یادداشت تفاهم با صندوق كودكان سازمان ملل متحد UNISEF، نیویورك (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با برنامه‌های محیط زیست سازمان ملل متحد ، UNEP، نایروبی (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد UNDP ، نیویورك (1997)
ـ یادداشت تفاهم با سازمان جهانی هواشناسی WMO ، ژنو (1997)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM ، ژنو (2003)


سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و درون منطقه‌ای:

ـ موافقتنامه همكاری با سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی اتحادیه عرب، ALECSO، تونس (1984)
ـ موافقتنامه همكاری با مركز بین‌المللی تمدن‌های بانتو، CICIBA، لیبریا (1985)
ـ موافقتنامه همكاری با دفتر عربی آموزش كشورهای حوزه خلیج فارس
ـ موافقتنامه همكاری با بانك توسعه اسلامی، IDB ، جده (1987)
ـ موافقتنامه همكاری با كمیسیون‌های ملی آموزش، فرهنگ و علوم عرب، رباط (1988)
ـ موافقتنامه همكاری با كمیته دائمی همكاری‌های علمی و فناوری سازمان كنفرانس اسلامی، COMSTECH، اسلام آباد (1989)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان وزرای آموزش و پرورش كشورهای آسیای جنوب شرقی، SEAMEO ، بانكوك (1992)
ـ موافقتنامه همكاری با بانك عربی توسعه اقتصادی آفریقا، ABEDA، خارطوم (1994)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان اسلامی علوم پزشكی، كویت (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با مركز عربی متون پزشكی، ACMEL ، كویت (1997)
ـ موافقتنامه همكاری با بنیاد بین‌المللی انرژی، لیبی (1998)
ـ پروتكل آموزش بین‌المللی تگزاس، ایالات متحده آمریكا (1999)
ـ موافقتنامه همكاری با آكادمی عربی علوم نظامی نایف
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان بین‌المللی كشورهای فرانسوی زبان ، IOF ، پاریس (2001)
ـ موافقتنامه همكاری با شبكه جهانی انرژی تجدیدپذیر بریتانیا، WREN، لندن (2001)
ـ موافقتنامه همكاری با مركز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی، IRCICA ، استانبول (2001)
ـ موافقتنامه همكاری با استراتژی بین‌المللی مقابله با بلایای طبیعی آفریقا ، (ISDR/Africa)، نایروبی (2004)
ـ یادداشت تفاهم كمیسیون علم و فناوری در راستای توسعه پایدار جنوب، COMSATS، اسلام آباد (2004)


سازمان‌های محلی (غیردولتی) (NGO):

ـ موافقتنامه همكاری با انجمن فراخوان اسلامی جهانی، تریپولی (1984)
ـ موافقتنامه همكاری با شورای ملی فرهنگ عربی، رباط (1986)
ـ موافقتنامه همكاری با مجمع جهانی اسلامی، مكه مكرمه (1987)
ـ موافقتنامه همكاری با آكادمی علوم جهان سوم، TWAS، (1989)
ـ موافقتنامه همكاری با آكادمی اسلامی علوم، IAS ، عمان (1989)
ـ موافقتنامه همكاری با انجمن دانشگاه‌های اسلامی، عمان (1992)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه بین‌المللی تفكر اسلامی، IIIT، ویرجینیا (1993)
ـ موافقتنامه همكاری با سازمان فراخوان اسلامی، خارطوم (1994)
ـ پروتكل همكاری با سازمان خیریه اسلامی بین المللی، IICO ، كویت (1994)
ـ پروتكل همكاری با آكادمی سلطنتی تحقیقیات تمدن اسلامی (بنیاد اهل البیت) پادشاهی اردن هاشمی (1996)
ـ پروتكل همكاری با انجمن خیریه ابوظبی، دولت امارات متحده عربی (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش و سوادآموزی بزرگسالان در آفریقا (CREEA) (1997 )
ـ موافقتنامه همكاری با بنیاد شرق ـ غرب، فرانسه (1997)
ـ یادداشت تفاهم با شبكه‌های ا.ای.سی، مالزی (2002)
ـ موافقتنامه همكاری با بنیاد جهانی انجمن‌های خیریه القذافی، لیبی (2002)
ـ پروتكل همكاری با شبكه آنلاین اسلام، قطر (2002)
ـ یادداشت تفاهم با بنیاد تفكر عرب، بیروت (2002)
ـ موافقتنامه همكاری با مؤسسه جهان عرب، پاریس (2002)
ـ پروتكل همكاری با مركز مطالعات اندلس و گفتگوی تمدن‌ها ، رباط (2003)

مؤسسات علمی و فرهنگی:

ـ عقد قرارداد با مؤسسه زبان‌ها و تمدن‌های شرقی، پاریس GRLM/INALCO (1989)
ـ پروتكل همكاری با دانشگاه بین‌المللی آفریقا، خارطوم (1993)
ـ یادداشت تفاهم با دانشگاه كوردوبا، اسپانیا (1993)
ـ موافقتنامه همكاری با بانك اطلاع رسانی بین‌المللی كشورهای فرانسوی زبان، پاریس (1993)
ـ یادداشت تفاهم با مركز مطالعات اسلامی آكسفورد، آكسفورد (1994)
ـ پروتكل همكاری با مركز مطالعات خاورمیانه و خاورنزدیك، وابسته به مركز مطالعات شرق‌شناسی و آفریقایی، دانشگاه لندن (1994)
ـ موافقتنامه همكاری با دانشگاه الازهر، مركز بین المللی اسلامی مطالعات و تحقیقات جمعیت شناختی، جمهوری عربی مصر (1996)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه تمدن اسلامی، مسكو، فدراسیون روسیه (1996)
ـ پروتكل همكاری با دانشكده مطالعات اسلامی سارایوو، بوسنی هرزگوین (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با دانشگاه الزیتون، جمهوری تونس، (1996)
ـ پروتكل همكاری با دانشگاه آزاد القدس، فلسطین (1997)
ـ پروتكل همكاری با دانشگاه ملك فیصل، چاد (1997)
ـ پروتكل همكاری با مركز فناوری اطلاع رسانی منطقه‌ای و مهندسی نرم‌افزار، مصر (1998)
ـ موافقتنامه همكاری با كتابخانه ملی وین (1999)
ـ موافقتنامه همكاری با مؤسسه بین‌المللی سوادآموزی "ILI " ـ پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریكا (2000)
ـ موافقتنامه همكاری با دانشگاه اسلامی نیجر (2002)
ـ یادداشت تفاهم با بنیاد فرهنگی گفتگوی تمدن‌های المنصور، صنعا (2003)
ـ موافقتنامه همكاری با مؤسسه فناوری‌های اطلاع رسانی آموزش یونسكو، (IITE) مسكو (2003)
ـ موافقتنامه همكاری با مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی شاهزاده عبدالمحسن بن جلاوی، شارجه (2004)

مؤسسات و مراكز اسلامی خارج از كشور:

ـ پروتكل همكاری با فدراسیون سازمان‌های اسلامی اروپا، مادرید (1996)
ـ پروتكل همكاری با شورای اسلامی آلمان (1996)
ـ پروتكل همكاری با فدراسیون انجمن‌های اسلامی اسپانیا (1996)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه اسلامی لای یستر انگلستان (1996)
ـ پروتكل همكاری با شورای عالی مسلمانان بلژیك (1996)
ـ پروتكل همكاری با موسسه فرهنگی ـ اسلامی تاگرا در گرانادا (1996)
ـ پروتكل همكاری با مركز اسلامی میلانو (1996)
ـ پروتكل همكاری با مركز اسلامی اسپانیا (1996)
ـ پروتكل همكاری با مركز اتحادیه اسلامی استكهلم (1996)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه اسلامی اسپانیا (1996)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه اسلامی اطلاع رسانی ایتالیا (1997)
ـ پروتكل همكاری با مركز اسلامی تورنتو، كانادا (1997)
ـ پروتكل همكاری با كمیته اسلامی اسپانیا، مادرید (1998)
ـ موافقتنامه همكاری با بنیاد خیریه امام الخویی، لندن، (1998)
ـ موافقتنامه همكاری با مؤسسه فرهنگی عرب در آرژانتین، (2000)
ـ یادداشت تفاهم با انجمن اسلامی آمریكای شمالی ، ((ISNA)ا، ایالات متحده آمریكا ، 2001)
ـ موافقتنامه همكاری با كنفرانس جهانی مذاهب ایالات متحده آمریكا، (2002)
ـ موافقتنامه همكاری با شورای مسلمانان بریتانیا، لندن، (2003)
ـ موافقتنامه همكاری با شورای دانشمندان بوسنی و هرزگوین، (2003)

مؤسسات ملی:

ـ موافقتنامه همكاری جهت اجرای برنامه امیرقطر جهت اشاعه زبان عربی و فرهنگ اسلامی، (منعقد شده بین آیسسكو و كمیسیون ملی قطر، 1986)
ـ پروتكل همكاری با آژانس همكاری بین‌المللی پادشاهی مراكش (1988)
ـ موافقتنامه همكاری با وزارت ورزش‌، هنر و فرهنگ جمهوری مالی (مركز احمدبابا تیمبوكتی، (1988)
ـ موافقتنامه همكاری با وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی و آموزش كادر علمی پادشاهی مراكش (1995)
ـ موافقتنامه همكاری با شورای اسلامی ملی ساحل عاج، (1996)
ـ تفاهم نامه همكاری با وزارت آموزش جمهوری یمن (1996)
ـ پروتكل همكاری با مؤسسه آموزش ضمن خدمت معلمان عرب در "كانو" و وزارت آموزش و پرورش نیجریه، (1996)
ـ پروتكل همكاری با وزارت فرهنگ پادشاهی مراكش (1996)
ـ پروتكل همكاری آیسسكو و دولت چاد جهت تأسیس "مركز تعلیم و تربیت آیسسكو در چاد" (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با انجمن خیریه قطر (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با "انجمن الاصلاح" بحرین (1996)
ـ موافقتنامه همكاری با انجمن اسلامی بحرین (1996)
ـ پروتكل همكاری با وزارت جوانان و ورزش پادشاهی مراكش(1997)
ـ پروتكل همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی پادشاهی مراكش (1997) و (2003)
ـ پروتكل همكاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران (1997)
ـ یادداشت تفاهم با دولت سورینام (1998)
ـ پروتكل همكاری با آژانس همكاری فنی تونس(1998)
ـ موافقتنامه همكاری با بخش فرهنگ و اطلاع‌ رسانی شارجه، امارات متحدة عربی (1998)
ـ موافقتنامه همكاری با انجمن علمی سلطنتی(اردن ،1999)
ـ موافقتنامه همكاری آیسكو و دولت كومور (2000)
ـ موافقتنامه همكاری با وزارت امور مذهبی بحرین (2000 و 2003)
ـ موافقتنامه همكاری با صندوق كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای سازمان‌های گسترش ملل متحد
ـ موافقتنامه همكاری با بنیاد الحریری لبنان(2001)
ـ دومین یادداشت تفاهم با دولت جمهوری یمن(1996 ـ2001)
ـ موافقتنامه همكاری با دبیرخانه مركزی وقف، كویت(2002)
ـ پروتكل همكاری با صندوق مالی همكاری‌های فنی مصر در آفریقا (2002)
ـ یادداشت تفاهم با وزارت آموزش عالی پادشاهی عربستان سعودی (2003)
ـ موافقتنامه همكاری با وزارتخانه ملی اسلامی

مؤسسات اطلاع رسانی:

ـ موافقتنامه همكاری با مؤسسه عالی روزنامه‌نگاری پادشاهی مراكش (1995)
ـ موافقتنامه همكاری با رادیو و تلویزیون عرب، آرت (1997)
ـ موافقتنامه همكاری با مركز اشاعه محصولات سینمایی ملی ایتالیا در خارج از كشور، ایتالس پتاكولا، 1997)
ـ موافقتنامه همكاری با خانه تقریب مذاهب اسلامی، لبنان (1999)

مصوبات هشتمین اجلاس مجمع عمومی آیسسكو (تهران 8ـ6 دی 1382)

ـ اشغال كوه‌های جولان سوریه توسط اسرائیل محكوم شد و طبق این مصوبه ضرورت پایان بخشیدن به این اشغال و احترام به قوانین بین الملل تصویب شد.
ـ با رأی اكثریت، مدیر كلی جناب آقای التویجری برای دو دوره سه ساله تمدید شد.
ـ قانون ممنوعیت حجاب در مدارس و محل كار در فرانسه مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
ـ سند "استنباط شیوه‌های تعامل كشورهای عضو آیسسكو با تحولات جهانی" بر این اساس كه پیوند و تعامل با تحولات جهانی بستگی تام به برنامه‌ریزی دقیق و ارتقاء همكاری و همیاری با سازمان‌های بین المللی دارد، ارائه شده از سوی مدیر كل آیسسكو، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
ـ پادشاه عربستان مقدار معتنابهی كمك مالی جهت احیای فعالیت‌های مؤسسات فرهنگی عراق به آیسسكو اهدا نمود.
از بدهی‌های ایران بابت حق عضویت‌ها بعد از مذاكرات، قراردادی امضاء گردید كه طبق آن 500 هزار دلار برای تأسیسات آموزشی، علمی و فرهنگی شهر بم، 1 میلیون دلار بابت هزینه‌های دفتر منطقه‌ای آیسسكو در تهران و سایر پروژه‌های داخلی كاسته شد و همچنین نیمی از بقیه بدهی مورد بخشودگی قرار گرفت و در نهایت بدهی های موجود به كمتر از 455 هزار دلار تقلیل یافت.
ـ توافقنامه همكاری بین آقای دكتر التویجری، مدیر كل آیسسكو و جناب آقای محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منعقد و امضاء شد.
ـ گزارش مالی و بستن حساب‌های 2002 ـ 2000 و گزارش دفتر ممیزی و كمیته مالی و شرح بودجه‌ها و هزینه‌ها تا پایان سال 2003 مورد تصویب قرار گرفت و تلاش های ملی مدیر كل مبنی بر صرفه جوئی در هزینه ها مورد تأئید قرار گرفت.
ـ متن نهائی شده برنامه عمل سه ساله 2006 ـ 2004 كه بعد از بحث ها و بررسی‌ها مورد تأیید اعضاء شورای اجرائی قرار گرفته بود به تصویب رسید.
ـ تصمیم شورای اجرائی مبنی بر به تعویق انداختن طرح شبكه تلویزیونی ماهواره‌ای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
ـ گزارش مدیر كل آیسسكو در مورد فعالیت‌های سازمان در فاصله بیست و سومین و بیست و چهارمین نشست شورای اجرائی مورد تصویب قرار گرفت.
ـ تجاوز اسرائیل و تخریب مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در قدس شریف و سراسر فلسطین محكوم شد و قدس شریف به عنوان پایتخت كشور مستقل فلسطین مورد تأئید قرار گرفت.
ـ تصویب تصمیمات شورای اجرایی مبنی بر حمایت آیسسكو از مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در بوسنی هرزگوین
ـ تصویب تصمیمات شورای اجرایی مبنی بر حمایت آیسسكو از مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در سومالی
ـ با همكاری دولت انتقالی اسلامی افغانستان و در چارچوب برنامه عمل سه ساله، به اجرا گذاشتن طرح‌های حمایتی نسبت به مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی افغانستان مورد تصویب قرار گرفت.
به علت شرایط خاص، افغانستان از حق عضویت معاف گردید.
ـ افزایش كمك آیسسكو و درخواست كمك از كشورهای عضو آیسسكو و مؤسسات دولتی و غیردولتی در جهان اسلام به منظور بازسازی مؤسسات آموزشی، علمی، فرهنگی و ارتباطات در افغانستان مورد تصویب قرار گرفت.
ـ طرح تأسیس مجلس جوانان ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
ـ تدوین طرح‌های حمایتی از مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در عراق مورد تصویب قرار گرفت.
ـ تصمیمات شورای اجرائی مبنی بر حمایت مالی آیسسكو و درخواست كمك از كشورهای عضو و مؤسسات دولتی و غیردولتی در جهان اسلام به منظور بازسازی مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در عراق مورد تصویب قرار گرفت.
ـ عراق به علت شرایط حاد و بحرانی‌اش از پرداخت حق عضویت معاف گردید.
ـ در چارچوب برنامه عمل سه ساله آیسسكو، اجرای طرحها و برنامه هائی در جهت حمایت از هویت ملی تپه‌های جولان و مطرح ساختن این موضوع در جلسات مشترك سازمان‌های بین المللی .
ـ درخواست كمك مالی از كشورهای عضو آیسسكو و سازمان های بین المللی به منظور بازسازی شهر…، این حمایتها در جهت احیاء و بازسازی اماكن تاریخی می‌باشد.
ـ پیشنهاد مدیر كل مبنی بر كاهش 500000 دلار از بدهی‌های معوقه جمهوری اسلامی ایران به منظور كمك به مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی در شهر بم
ـ بدهی‌های كشورهای عضو بابت حق عضویت‌ها باید هر چه زودتر پرداخت گردد (قبلاً نیز در اجلاس‌های پنجم و ششم مجمع عمومی این موضوع مورد تصویب قرار گرفته بود).
ـ كشورهای عضو طبق مصوبه اجلاس هفتم می‌توانند از مدیر كل تقاضا كنند ترتیباتی برای سهولت پرداخت بدهی‌هایشان اتخاذ كنند.
ـ تصمیم شورای اجرائی مبنی بر كاهش بدهی‌ها بر طبق طبقه‌بندی‌های كشورهای عضو در جهت تسهیل پرداخت بدهی‌ها
ـ مقرر گردید در خصوص میزان كاهش بدهی‌ها گزارشی برای ارائه در نهمین اجلاس مجمع عمومی تهیه گردد.
ـ ابراز تشكر و امتنان نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد اختصاص دادن ساختمان، تجهیزات، بودجه و پرسنل برای دفتر منطقه‌ای آیسسكو در تهران
ـ ازدیاد حقوق كلیه پرسنل‌های آیسسكو بدون در نظر گرفتن گروه شغلی آنها تا 10% حقوق پایه از تاریخ 1 ژانویه 2004 مورد تصویب قرار گرفت.
ـ بررسی و تصمیم گیری در مورد بالا بردن حقوق پرسنل‌های آیسسكو بدون توجه به گروه شغلی آنها هر سه سال یكبار
- افزایش بودجه آیسسكو كه در نشست سران كشورهای اسلامی مورد توافق قرار گرفته بود به تصویب رسید.
ـ پیش نویس نهائی برنامه عمل سه ساله 2006 ـ 2004 و همچنین بودجه آن بالغ بر 41100453 دلار به منظور به اجرا درآوردن برنامه‌های آن به تصویب رسید.
ـ كشورهای عضو اسامی نمایندگان خود را در شورای اجرائی آیسسكو همراه با CD آنها باید به دبیرخانه آیسسكو ارسال كنند تا اعتبار نامه‌های آنها تصویب شود.
ـ افزایش حقوق مدیر كل آیسسكو تا 20% از تاریخ 1 ژانویه 2004 مورد تصویب قرار گرفت.
بالا

اساسنامه سازمانمقدمه
وزرای امور خارجه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی با برپائی نشستهای پی در پی، اصل تأسیس یك سازمان تخصصی را در زمینه آموزش، علوم و فرهنگ پیشنهاد و مطرح كردند. این پیشنهاد به سومین اجلاس سران كنفرانس اسلامی كه در ژانویه 1981 در طائف مكه مكرمه تشكیل شد، ارائه گردید. این اجلاس نیز در پاسخ به آرمانهای امت اسلام تصمیم گرفت نهاد كارآمدی را با هدف تحكیم همبستگی، همكاری میان جوامع اسلامی در قالب اصول سعه صدر و ارزشهای والای اسلام پایه ریزی نماید. دولتهای عضو این اساسنامه:
ـ با اعتقاد به اسلام به عنوان دین سعه صدر، فرهنگی سازنده، تمدنی انسانی و شیوه‌ای برای زندگی؛
ـ با تأكید بر اینكه اسلام بعنوان دین ارزش های معنوی، اخلاقی و فرهنگی و دین تمدن سازی كه در ایجاد تمدن بشری و غنای آن بسیار حائز اهمیت است؛
ـ با توجه به اهمیتی كه اسلام به دانش و فراگیری علوم قائل است؛
ـ با توجه به آرمانها و آرزوهای قلبی امت مسلمان در دستیابی به همكاری، اتحاد و پیشرفت در قالب اصول رواداری اسلامی؛
ـ با تعهد به ارتقاء آموزش، علوم و فرهنگ برای حصول تفاهم متقابل، تحكیم دوستی، برادری و گسترش صلح میان مردم جهان؛
ـ با تمایل به تحكیم گفتگوی ثمربخش میان فرهنگها برای دستیابی به همزیستی تمدنها كه ضامن احترام به هویت فرهنگی همه ملل خواهد بود؛
ـ با تصدیق اصول برابری، همبستگی و همیاری متقابل برای تحكیم همكاری و در نتیجه توسعه آموزش، علوم، فن آوری، فرهنگ و ارتباطات به طرق مقتضی؛
ـ موافقت خود را نسبت به منشور سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسكو) اعلام می‌دارند.

فصل اول


مفاد كلی

اصل 1: عنوان و تعریف
الف ) عنوان: سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی كه از این پس "سازمان اسلامی" (آیسسكو) نامیده می‌شود.
ب ) تعریف: سازمان اسلامی (آیسسكو) یك مجمع بین المللی است كه در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات فعالیت دارد.

اصل 2: مقر سازمان
مقر سازمان اسلامی (آیسسكو) در شهر رباط، پایتخت مراكش قرار دارد. سازمان می‌تواند براساس مصوبه مجمع عمومی و پیشنهاد شورای اجرایی مراكز، دفاتر یا مؤسساتی را تحت نظارت خود، در هر كشور دیگری دایر نماید.

اصل 3: زبان‌ها
زبانهای مورد استفاده سازمان اسلامی (آیسسكو) عربی، انگلیسی و فرانسه می‌باشد. در تفسیر این اساسنامه هر یك از سه زبان از اعتبار یكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این اساسنامه، تفسیر دو زبان كه یكی از آنها عربی خواهد بود، ملاك قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، متن اصلی ملاك خواهد بود.
اصل 4: اهداف
اهداف سازمان اسلامی (آیسسكو) عبارتند از:
الف ) تقویت و تحكیم همكاری بین كشورهای عضو در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات
ب ) توسعه علوم كاربردی و استفاده از فن آوری های پیشرفته درچارچوب ارزشها و آرمانهای متعالی و جاودانه اسلامی
ج ) تحكیم تفاهم میان ملل مسلمان و كمك به تحقق صلح و امنیت جهانی از راههای مختلف بویژه از طریق آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات
د ) ایجاد هماهنگی بین نهادهای تخصصی سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات از یكطرف و كشورهای عضو سازمان اسلامی (آیسسكو) از طرف دیگر، برای تحكیم همبستگی اسلامی
ه ) مبنا قرار دادن فرهنگ اسلامی در برنامه های درسی كلیه سطوح و مقاطع آموزشی
و ) تحكیم فرهنگ اصیل اسلامی و صیانت از استقلال تفكر اسلامی در مقابله با كلیه اشكال تهاجم فرهنگی و تمامی عوامل تحریف و حفظ ویژگیهای بارز تمدن اسلامی
ز ) پاسداری از هویت اسلامی مسلمانان در كشورهای غیرمسلمان

اصل 5: روشها
سازمان اسلامی (آیسسكو) برای تحقق اهداف موردنظر خود از روشهای ذیل استفاده خواهد كرد:
الف ) فعالیت در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و زبان قرآن كریم در سطح جهان میان ملل غیرعرب زبان از طریق همكاری با سازمان‌های علمی، فرهنگی و آموزشی اتحادیه عرب و سایر سازمانها و نهادهای اسلامی برای برنامه‌ریزی و حمایت از طرحهای مناسب
ب ) حمایت از سازمانهای فعال در امور آموزشی، علمی، فرهنگی و ارتباطات برای گسترش اهداف سازمان اسلامی (آیسسكو)
ج ) حمایت از دانشگاهها، دانشكده‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متخصص در زمینه مطالعات قرآنی، زبان عربی و فرهنگ اسلامی و اصلاح برنامه های آموزشی، كتابهای درسی و روشهای تدریس آنها به منظور تحقق تكامل فرهنگی
د ) تقویت مراكز و نهادهای تخصصی برای حمایت از فعالیتهای علمی و آموزشی افراد، سازمانها، انجمنهای خیریه یا مراكز اسلامی فعال در ترویج فرهنگ اسلامی و تدریس قرآن كریم و زبان عربی، تشویق و حمایت تلاشهای كشورهای عضو به تهیه برنامه های آموزشی، فنی و آموزش عملی و حمایت از این برنامه‌ها و نیز تشویق محققین و مبتكرین مسلمان
ه ) كمك به دانشگاههای كشورهای اسلامی و غیر اسلامی و تشویق آنها به ایجاد كرسی‌ها، مؤسسات و گروههای مطالعات و فرهنگ اسلامی و برقراری همكاری مؤثر میان آنها
و ) ترویج كارهای تحقیقی و مطالعاتی برای توسعه و ارتقاء آموزش در كشورهای اسلامی و القای ویژگی اسلامی به تمامی ابعاد تمدن، هنر و فرهنگ
ز ) برگزاری كنفرانس‌ها، سمپوزیومها و سمینارها و تشویق به تأسیس نهادهای آموزشی و علمی با همكاری دولتها، سازمان كنفرانس اسلامی و مجامع و سازمانهای فعال در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات


فصل دوم


عضویت و همكاری با دولتها

اصل 6: اعضای فعال
هر یك از كشورهای عضو دائم یا غیر دائم (ناظر) سازمان كنفرانس اسلامی در صورت تأیید اساسنامه به عضویت سازمان اسلامی (آیسسكو) درمی‌آیند . كشوری كه عضو دائم یا غیردائم سازمان كنفرانس اسلامی نباشد، نمی تواند به عضویت سازمان اسلامی (آیسسكو) پذیرفته شود.

اصل 7: اعضای ناظر
هر یك از كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی كه عضو سازمان اسلامی (آیسسكو) نباشند، به محض اعلام درخواست خود به این سازمان بعنوان ناظر در سازمان اسلامی (آیسسكو) پذیرفته می‌شوند.
هر یك از كشورهای غیر عضو سازمان كنفرانس اسلامی صرفنظر از اینكه عضو ناظر باشند یا خیر، می‌توانند عضو ناظر سازمان اسلامی (آیسسكو) شوند. سازمانها، نهادها و فدراسیونها نیز می‌توانند به صورت ناظر به عضویت سازمان درآیند.
در دو مورد اخیر، درخواست عضویت باید به مدیر كل تسلیم شود و این درخواست همراه با اعلام نظر شورای اجرایی به مجمع عمومی ارائه شود.
مجمع عمومی ضوابط مربوط به وضعیت اعضای ناظر و شرایط مربوط به آن را تعیین می‌كند.
فقط كشورهای عضو از حق رأی در مجمع عمومی برخوردار خواهند بود.

اصل 8: مصونیتها
سازمان اسلامی (آیسسكو)، مقامات، كاركنان، اماكن، دفاتر، اسناد و مرسولات آن از مصونیتها و امتیازات اعطایی كه به سازمان كنفرانس اسلامی و همچنین مواردی كه در موافقتنامه امضاء شده میان سازمان اسلامی (آیسسكو) و دولت پادشاهی مراكش تصریح گردیده، برخوردار خواهند بود.

فصل سوم
تشكیلات سازمان
اصل 9: تشكیلات سازمان اسلامی (آیسسكو) عبارتند از:
الف ) مجمع عمومی
ب ) شورای اجرایی
ج ) مدیریت كل
اصل 10: مجمع عمومی
1ـ مجمع عمومی از نمایندگان كشورهای عضو سازمان اسلامی (آیسسكو) تشكیل می‌شود كه هر یك از سوی دولت كشورهای عضو منصوب می‌شوند. در انتخاب نمایندگان باید تخصص آنها در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات در نظر گرفته شود.
2ـ تركیب اعضای دفتر
مجمع عمومی در هر جلسه یك رئیس، سه معاون، یك گزارشگر و رؤسای كمیته‌های مجمع را انتخاب می‌كند. رئیس شورای اجرایی یكی از اعضای دفتر مجمع خواهد بود.
3ـ مصوبات
رأی گیری در مجمع عمومی براساس هر دولت یك رأی بوده و تصمیمات اتخاذ شده با یك اكثریت ساده اعضای حاضر و رأی دهنده مورد تصویب قرار می‌گیرد، مگر آنكه روش دیگری در اصل 20 این اساسنامه ذكر شده باشد.
4ـ نشستهای مجمع عمومی
مجمع عمومی بصورت منظم هر سه سال یكبار تشكیل جلسه می‌دهد. در صورت تصویب مجمع عمومی یا درخواست شورای اجرایی یا درخواست حداقل یك سوم كشورهای عضو یا درخواست مدیر كل سازمان اسلامی (آیسسكو) و تأیید حداقل یك سوم كشورهای عضو، جلسه فوق العاده تشكیل خواهد شد.
5- حضور در مجمع
دبیر كل سازمان كنفرانس اسلامی یا نماینده وی حق شركت در مجمع عمومی را خواهند داشت. نهادهای منشعب از سازمان كنفرانس اسلامی نیز براساس شرایط مربوط به اعضای ناظر سازمان اسلامی (آیسسكو)، حق شركت در جلسات مجمع عمومی را خواهند داشت.

اصل 11: وظایف مجمع عمومی
مجمع عمومی اختیار دارد تا:
1. سیاستها و خط مشی‌های كلی سازمان اسلامی (آیسسكو) را تعیین نماید.
2. طرح عمل سازمان، دیگر برنامه‌ها، بودجه و طرحهای اجرایی را به تصویب برساند.
3. گزارشات و پیشنهادات ارائه شده توسط كشورهای عضو و توصیه نامه های صادره از سوی شورای اجرایی را بررسی نموده و تصمیمات مناسب را در مورد آنها اتخاذ نماید.
4. آئین نامه مجمع عمومی را به تصویب برساند.
5. آئین نامه های مجمع و همچنین ضوابط مالی و پرسنلی مربوط به سازمان اسلامی (آیسسكو) را اصلاح و تصویب نماید. مجمع عمومی اعمال مقررات جاری دبیرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامی را مدنظر قرار می‌دهد.
6. كلیه مسائلی را كه در حوزه صلاحیت دیگر نهادهای سازمان اسلامی (آیسسكو) قرار نمی‌گیرد، مورد بررسی قرار دهد.
7. روابط آیسسكو را با سازمانهای اسلامی، عربی و بین المللی و سازمانهای تخصصی دولتی و غیردولتی مطابق با موافقتنامه‌های دو جانبه منعقده در این خصوص تعیین نماید.
8. پیش نویس بودجه، برنامه ها و گزارش بستن حسابهای سازمان اسلامی (آیسسكو) را مورد بحث قرار دهد و به تصویب برساند.
9. كمیته‌های ویژه‌‌ای را جهت انجام مطالعات خاص تشكیل دهد.
10. مدیر كل سازمان اسلامی (آیسسكو) را برای یك دوره سه ساله قابل تمدید برگزیند. آئین نامه مجمع عمومی، شرایط معرفی نامزدهای این پست و مراحل انتخاب را تعیین می‌كند .
11. گزینش اعضای شورای اجرایی سازمان اسلامی (آیسسكو) را تأیید نماید. این افراد علاوه بر آگاهی به امور اسلامی، باید در زمینه‌های علوم، آموزش، هنر، ادبیات و ارتباطات تبحر لازم را داشته و از توانایی نظارت بر اجرای وظایف محوله بر شورا نیز برخوردار باشند.

اصل 12: شورای اجرایی

الف ) تركیب اعضای شورا:
1- شورای اجرایی متشكل از نمایندگان كلیه دولتهای عضو سازمان می‌باشد. رئیس مجمع عمومی به لحاظ موقعیت خود به عنوان مشاور در جلسات شورای اجرایی شركت می‌كند. دبیر كل سازمان كنفرانس اسلامی یا نماینده او حق شركت در جلسات شورای اجرایی را خواهند داشت. مدیر كل سازمان اسلامی (آیسسكو) یا نماینده وی در جلسات شورا شركت خواهند داشت. مدیر كل همچنین معاونین خود و نمایندگان سایر نهادهای وابسته به سازمان اسلامی (آیسسكو) را دعوت می‌كند تا در جلسات شورا شركت كنند و در زمینه‌های مربوط به تخصص خود اظهار نظر نمایند.
2- مجمع عمومی هنگام انتخاب اعضای شورای اجرایی اطمینان حاصل خواهد كرد كه آنها در امور اسلامی و در زمینه‌های علمی، آموزشی، هنری و ادبی تبحر دارند و از تجربه و توانایی لازم برای نظارت بر اجرای امور مربوط به شورا نیز برخوردار هستند. كشورهای عضو مجازند هر زمان كه لازم بدانند نماینده دیگری برگزینند.
ب ) وظایف شورا:
1ـ شورای اجرایی مقررات اداری داخلی سازمان اسلامی (آیسسكو) را باستثناء مقرراتی كه در حوزه مسئولیت مجمع عمومی قرار دارد، تعیین می‌كند.
2ـ شورا معاون پیشنهادی مدیر كل را برای یك دوره سه ساله قابل تمدید برای یكبار دیگر، منصوب می‌كند . شرایط مورد نیاز و مراحل گزینش براساس آئین نامه شورای اجرایی تعیین خواهد شد.
3ـ شورا پیش نویس دستور كار جلسات مجمع عمومی را بنا بر پیشنهاد مدیر كل و براساس كار سازمان و برآورد بودجه تهیه و توصیه‌های مربوط را به مجمع عمومی تسلیم می‌كند.
4ـ اقدامات لازم را براساس مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می نماید تا اطمینان حاصل شود كه مدیر كل برنامه‌های سازمان اسلامی (آیسسكو) را بنحو مقتضی انجام خواهد داد.

اصل 13: مدیریت كل (اداره كل)
مدیریت كل توسط یك مدیر كل اداره می‌شود كه مجمع عمومی وی را برای یك دوره سه ساله قابل تمدید انتخاب می‌كند.
آئین نامه مجمع عمومی شرایط مورد نیاز و مراحل گزینش فرد برای تصدی این سمت را تعیین می‌كند. مدیر كل رئیس تشكیلات اداری سازمان اسلامی (آیسسكو) بوده و در مقابل شورای اجرایی و مجمع عمومی مسئول می‌باشد. كلیه كاركنان مدیریت كل مستقیماً تحت نظر مدیر كل انجام وظیفه می‌كنند. در صورت خالی ماندن پست مدیر كلی دراثر استعفا، سلب صلاحیت و یا هر دلیل دیگر، اختیار هدایت دستگاه اداری و پیگیری اجرای برنامه‌ها به معاون مدیر كل تفویض می‌شود. سپس مجمع عمومی حداكثر ظرف یكسال تشكیل جلسه می دهد تا مدیر كل جدیدی را انتخاب نماید.

اصل 14: كمیسیونهای ملی و دستگاههای عامل در چارچوب سازمان اسلامی (آیسسكو)
1ـ كشورهای عضو كمیسیونهای ملی آموزش، علوم و فرهنگ خود را جهت تحكیم روابط میان سازمان اسلامی (آیسسكو) وزارتخانه‌ها، سازمانها و افراد در كشورهای عضو تشكیل خواهند داد.
2ـ سازمانهایی كه در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات فعالیت دارند، صرف نظر از داشتن یا نداشتن عنوان تشكیلات، بنیاد، یا مركز، می‌توانند براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان اسلامی (آیسسكو) یا اجلاس وزرای خارجه سازمان كنفرانس اسلامی و تأیید شوراهای موسس و مجمع عمومی نهادهای مربوطه، به سازمان اسلامی (آیسسكو) ملحق شوند. موضوع به مجمع عمومی سازمان اسلامی (آیسسكو) ارجاع داده می‌شود تا ماهیت رابطه نهاد ملحق شونده به سازمان اسلامی (آیسسكو) و دستگاههای مختلف وابسته به آنرا مشخص نماید.
3ـ یك نماینده از سوی سازمان اسلامی (آیسسكو) در گردهمایی مجمع عمومی این نهادها شركت می‌كند تا از همكاری آنها اطمینان حاصل كرده و از تناقض میان فعالیتهای آنها و سیاست‌ها و طرحهای سازمان اسلامی (آیسسكو) جلوگیری بعمل آورد.
4ـ كشورهای عضو هیأتهای نمایندگی دائم خود در سازمان را براساس روشهای خاص خود انتخاب می‌كنند.
اصل 15: نهادهای غیردولتی
سازمان اسلامی (آیسسكو) نهادهایی را كه ماهیت مردمی دارند تشویق می‌كند تا در زمینه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات فعالیت نمایند و درعین حال از فعالیتهای آنها حمایت می‌كند.

اصل 16: بودجه
بودجه سازمان برای سه سال تهیه شده و از اول ژانویه هر سال تا پایان ماه دسامبر همان سال به مورد اجرا گذاشته می‌شود. این بودجه پس از تصویب در مجمع عمومی مطابق با مفاد آیین نامه مالی سازمان اسلامی (آیسسكو) قابل اجرا خواهد بود.
مدیر كل گزارش سالانه‌ای را در مورد بودجه و بستن حسابها تهیه و پس از پایان سال مالی به دومین اجلاس شورای اجرایی تسلیم می‌كند. گزارش سال مالی، پیشنهادات مدیر كل در مورد اجرای بودجه و همچنین ملاحظات وی در مورد بستن حسابها را در برمی‌گیرد.

اصل 17: منابع مالی
منابع مالی سازمان اسلامی (آیسسكو) عبارتند از:
1ـ حق عضویت كشورهای عضو كه براساس درصد حق عضویت هر كشور در بودجه سازمان كنفرانس اسلامی تعیین می‌گردد، مگر آنكه مجمع عمومی تصمیم به تغییر آن داشته باشد.
2ـ منابع حاصل از انجام همكاریهای مشترك میان سازمان اسلامی (آیسسكو) و سایر سازمانها.
3ـ كمكهای مالی و مبالغی كه توسط كشورهای عضو، یا غیرعضو، نهادها، افراد یا سایر منابع به سازمان اهداء می‌شود .
شورای اجرایی سازمان اسلامی (آیسسكو) می‌تواند هدایایی را كه جهت مقاصد بخصوص به سازمان اهدا می‌شود، بپذیرد، مشروط بر آنكه با اهداف و مقررات سازمان اسلامی (آیسسكو) در تضاد نباشد و این امر تأثیر منفی بر انجام وظایف سازمان نداشته باشد. تصمیم شورا در این رابطه بایستی همراه با كلیه ملاحظات مربوط جهت تصویب یا عدم تصویب به مجمع عمومی احاله گردد.

اصل 18: هزینه ها s
هزینه های سازمان اسلامی (آیسسكو) صرف مقاصدی مانند موارد ذیل می‌گردد:
1ـ تعهدات مربوط به قراردادها، مصوبات یا برنامه های الزام آور گذشته سازمان
2ـ كمك به نهادها و سازمانهای تحت نظر آیسسكو
3ـ تعهدات مربوط به طرحهایی كه بطور مشترك با طرفهای دولتی و غیردولتی اجرا شده است.
4ـ تعهدات سازمان در قبال كاركنان ثابت و مأمور

اصل 19: حسابها
مدیر كل تحت نظارت شورای اجرایی گزارش بستن حسابها را تهیه كرده و آنرا تسلیم اجلاس عادی مجمع عمومی می نماید. شورای اجرایی یك كمیته بازرسی مالی متشكل از نمایندگان پنج كشور عضو را برای یك دوره سه ساله و به صورت چرخشی تعیین می‌كند تا به حسابهای سازمان اسلامی (آیسسكو) رسیدگی نماید. كمیته بازرسی حق دارد تا تمامی دفترها و پرونده‌ها را بررسی كرده و از شورای اجرایی، مدیر كل و مقامات سازمان اسلامی (آیسسكو) بخواهد تا هرگونه اطلاعاتی را كه برای انجام وظایف خود ضروری بداند، در اختیارش قرار دهند. حسابها هر ساله از سوی كمیته بازرسی مالی حسابرسی می‌شود تا ازصحت و درستی بودجه و محاسبات اطمینان حاصل گردد.
كمیته بازرسی گزارش خود را تسلیم مدیر كل خواهد كرد كه وی نیز این گزارش را با اعلام نظر خود به اجلاس بعدی مجمع عمومی ارائه خواهد داد. مجمع عمومی حق دارد تا از كمیته بازرسی مالی توضیح بخواهد.

فصل چهارم
مفاد نهایی
اصل 20: متمم‌ها یا اصلاحات
1ـ متممهای پیشنهادی برای این اساسنامه به محض تصویب اكثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی قابل اجرا خواهند بود. با وجود این، متممهایی كه تغییرات اساسی در اهداف سازمان اسلامی (آیسسكو) ایجاد كند یا تعهدات جدیدی را برای كشورهای عضو به دنبال داشته باشد بایستی قبل از اجرا توسط دو سوم كشورهای عضو مورد تصویب قرار گیرد. مدیر كل متن پیش نویس متممها را حداقل شش ماه قبل از ارائه به مجمع عمومی، در اختیار كشورهای عضو قرار می‌دهد.
2ـ مجمع عمومی حق دارد برای اجرای مفاد مندرج در این اصل، مقررات لازم را با اكثریت دو سوم آراء به تصویب برساند.

اصل 21:
این اساسنامه در بایگانی دولت مراكش نگهداری خواهد شد. یك نسخه اصل اساسنامه نیز جهت امضاء به مدیریت كل سازمان اسلامی ارسال می‌شود كه در آنجا برای امضا مفتوح خواهد بود.
پذیرش اعضای جدید، بلافاصله بعد از اعلام و براساس اصل 6 این اساسنامه انجام خواهد گرفت.
اصل 22: داوری
هر گونه مشكل یا اختلاف نظر ناشی از تفسیر این اساسنامه برای رفع ابهام به یك دیوان داوری اسلامی منتخب از سوی مجمع عمومی ارجاع می‌گردد.

منابع و مآخذ :
1ـ آشنایی با آیسسكو و كمیسیون ملی آیسسكو در ایران، دبیرخانه كمیسیون ملی آیسسكو در جمهوری اسلامی ایران، 1381.
2ـ گزارش عملكرد كمیسیون ملی آیسسكو در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 82ـ74، دبیرخانه كمیسیون ملی آیسسكو در جمهوری اسلامی ایران .
3ـ نوروزیان، مهدی. آشنای با سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی آیسسكو. رهیافت، شماره 33، 1383 .
4ـ گزارش هشتمین اجلاس مجمع عمومی (دیماه 1382، تهران)، دبیرخانه كمیسیون ملی آیسسكو
* برای كسب اطلاعات بیشتر به نشانه‌های اینترنتی زیر مراجعه شود:

1-www.Isesco.org.ma
2-www.Isesco.org
3-www.moe.Ir
4-www.Isesco-Tehran

مقاله فوق در مورد آیسسکو از سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشته شده است که در پیوندهای وبلاگ لینک شده است .