تبلیغات
مدیریت فرهنگی - 29 اسفند ماه ؛ بنویسیم روز ملی شدن صنعت نفت، بخوانیم روز میهن پرستی
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

29 اسفند ماه ؛ بنویسیم روز ملی شدن صنعت نفت، بخوانیم روز میهن پرستی

یکشنبه 29 اسفند 1389 01:39 ب.ظ

نویسنده : سیدمهران ناظمیان
ارسال شده در: تاریخ تحولات اجتماعی ایران ، مناسبت ها ،

 

می گویند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس درماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود ، دکتر مصدق با هیات همراه زودتر از موقع به محل رفت . در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه ی شرکت کنندگان تعیین شده بود ، دکتر مصدق رفت و به نمایندگی هیات ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست .

 قبل از شروع جلسه ، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که اینجا  برای نماینده هیات انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست ، اما پیرمرد توجهی نكرد و روی همان صندلی نشست ..

 جلسه داشت شروع می شد و نماینده هیات انگلیس روبروی دکتر مصدق منتظر ایستاده بود تا بلکه بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند ، اما پیرمرد اصلاً نگاهش هم نمی کرد .

 جلسه شروع شد و قاضی رسیدگی کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جای نماینده انگلستان نشسته اید ، جای شما آن جاست .

 کم کم ماجرا داشت پیچیده می شد و بیخ پیدا میكرد که مصدق بالاخره به صدا در آمد و گفت : شما فكر می کنید نمی دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده هیات انگلیس کدام است ؟

 نه جناب رییس ، خوب می دانیم جایمان کدام است ..

 اما علت اینكه چند دقیقه ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این بود تادوستان بدانند برجای دیگران نشستن یعنی چه ؟

 او اضافه کرد که سال های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده وکم کم یادشان رفته که جایشان این جا نیست و ایران سرزمین آبا و اجدادی ماست نه سرزمین آنان ...

 سكوتی عمیق فضای دادگاه را احاطه كرده بود و دكتر مصدق بعد از پایان سخنانش كمی سكوت كرد و آرام بلند شد و به روی صندلی خویش قرار گرفت..

 با همین ابتکار و حرکت ، عجیب بود که تا انتهای نشست ، فضای جلسه تحت تاثیر مستقیم این رفتار پیرمرد قرار گرفته بود و در نهایت نیز انگلستان محکوم شد .

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 5 فروردین 1390 09:52 ب.ظ