تبلیغات
مدیریت فرهنگی - فرهنگ سازمان
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

فرهنگ سازمان

دوشنبه 5 بهمن 1388 04:56 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: مدیریت و سازمان ها ،

 

فرهنگ سازمانی یکی از اجزای مهم و بنیادی سازمان است . مجموعه ای است شامل معیارها ، ارزش ها و نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که شناخت آن مهم است .

فرهنگ سازمانی به دو بخش : 1- قابل مشاهده و ملموس   و   2- بخش پنهان    تقسیم می شود .

( بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.)

1-     قابل مشاهده ( ملموس ) :

چیزهایی که وقتی یک نفر با گروه های جدید روبرو می شود می شنود ، می بیند و حس می کند . در واقع رفتار کارکنان ، فناوری ، ساختار سازمان ، سیاست ها و رویه ها ، لباس پوشیدن ، زبان ، علائم و نشانه های سازمانی جزو بخش قابل مشاهده ی فرهنگ سازمانی هستند .

 

2-    بخش پنهان ( غیر ملموس ) :

ارزش های پذیرفته شده ، مفروضات اصلی و باورها مثل نگرش ها ، احساسات ، خشم ، ترس ، دوست داشتن ، و هنجارهای گروهی که همه ی اعضای سازمان آن را می پذیرند .

بخش پنهان یا بخش غیرقابل مشاهده پایه و اساس فرهنگ سازمانی است و بخش قابل مشاهده تابع فرهنگ بخش پنهان است .    

در یک سازمان فرهنگ شیوه ی درست انجام دادن کار و ندادن کارها را تعیین می کند .

شکل گرفتن و ایجاد فرهنگ سازمانی : 

فرهنگ سازمانی به خودی خود شکل نمی گیرد بلکه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است :

1) فرهنگ سازمانی از تفکر ، بصیرت ، دیدگاه ها و نگرش بنیانگذاران ، مؤسسان و مدیران ارشد سازمان تأثیر می پذیرد .

2) فرهنگ ملی ، محلی و بومی در شکل گیری فرهنگ سازمانی اثر زیادی دارد

3) عوامل تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی نیز بر ارزش های فردی و گروهی اثرگذار  هستند .

4) تکنولوژی بر نوع رفتار ، کردار ، نگرش افراد و گروه ها و در نهایت فرهنگ سازمانی تأثیر می گذارد .

5) برنامه های آموزشی ، شعائر و آداب و رسوم ، نمادهای فیزیکی ( نوع پوشش و ... ) و زبان از جمله مواردی هستند که کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند . 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 بهمن 1388 04:59 ب.ظ