تبلیغات
مدیریت فرهنگی - مراسم سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

مراسم سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز

جمعه 13 فروردین 1389 11:33 ق.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: مناسبت ها ،

ارسال مطلب : سید مهران ناظمیان

از مهمترین رسوم مشترك در میان اقوام ایرانی است که طی سالهای اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می شود.

ایرانیان از گذشته های دور ، با آغاز بهار و ورود به سال جدید و پس از چند روز دید و بازدید و تبریك سال نو ، گویا برای تكمیل شادی خود و دور کردن غم و غصه و خمودگی ، در روز سیزدهم فروردین ماه ، با بیرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبیعت ، مراسم سیزده بدر را اجرا می کنند .

در همه شهرها و روستاها و عشیره های ایران ، خانواده ها به صورت گروهی، گاه چند خانواده با هم غذای ظهر را آماده کرده و آجیل و خوردنی های سفره هفت سین را با خود برداشته و به دامان صحرا و طبیعت می روند و سبزه هفت سین را با خود برده و به آب روان می سپارند.

به دامن صحرا و طبیعت رفتن ، شوخی و بازی کردن ، دویدن ، تاب خوردن و در هر حال شاد بودن ، از ویژگی های روز سیزده بدر است . گره زدن سبزه به نیت باز شدن گره دشواری ها و برآورده شدن آرزوها ، از دیگر رسوم این روز است .

فرهنگ اساطیر برای رسم های سیزده بدر معنی های تمثیلی آورده به گونه ای که شادی و خنده در این روز به معنی فرو ریختن اندیشه های تیره و پلیدی ، روبوسی نماد آشتی و به منزله تزکیه ، خوردن غذا در دشت نشانه فدیه گوسفند بریان ، به آب افكندن سبزه های تازه رسته نشان دادن هدیه به ایزد آب یا ناهید و گره زدن سبزه برای باز شدن بخت تمثیلی برای پیوند زن و مرد برای تسلسل نسلها و رسم اجرای انواع مسابقه به ویژه اسب دوانی یادآور کشمكش ایزد باران و دیو خشكسالی است .

این باور همگانی چنان است که اگر خانواده ای نتواند به علتی تمام روز را به باغ و صحرا  برود ، به ویژه با دگرگونی های جامعه شهری امروز ، در بعد از ظهر روز سیزدهم ، حتی برای زمان کوتاهی هم که شده برای گره زدن سبزه و بیرون کردن نحسی از خانه به باغ یا گردشگاهی عمومی می رود .

سیزده بدر ، جشن واقعی بهار است. طراوت و سرسبزی به طبیعت بازگشته و طبیعت نیز مردم را به سوی خود می خواند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 فروردین 1389 08:26 ب.ظ