تبلیغات
مدیریت فرهنگی - طرح اصلاح قانون حقوق مؤلفان مغایر با اصل 40 قانون اساسی شناخته شد !!!
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

طرح اصلاح قانون حقوق مؤلفان مغایر با اصل 40 قانون اساسی شناخته شد !!!

یکشنبه 17 مرداد 1389 03:50 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: حقوق ادبی-هنری / فرهنگی ،
 
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 12 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 را مغایر اصل 40 قانون اساسی دانست.
 
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا از شورای نگهبان قانون اساسی، آخرین مصوبات این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

لایحه تأسیس استان البرز مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 16/4/ 1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

در خصوص طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مصوب جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1389/4/23 شواری نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود:

-اطلاق ماده واحده از این حیث که حقوق مادی مورد نظر در مواردی که عرف این حق را متعلق به اشخاص مذکور نمی داند، خلاف موازین شرع شناخته شد و از نظر اینکه تعلق این حق به‌طور دائم به آنان موجب اضرار به منافع عمومی می شود، مغایر اصل 40 قانون اساسی است.

طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372 مصوب جلسه مورخ پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ1389/4/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1389/5/6 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه مورخ 6/5/ 1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند«ل» ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مصوب جلسه مورخ سی ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1389/5/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه استفسار تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارای مصوب 1382 مصوب جلسه مورخ سی ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1389/5/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردر آمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مصوب جلسه مورخ سی ام تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1389/5/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب هیات وزیران رسیده است در جلسه مورخ 1389/5/6 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مصوب جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه هیات وزیران، در جلسه مورخ 1389/5/6 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد: از این جهت که در تصویب این مصوبه آیا رعایت بند(ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شده یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره 67024/100/41د/1388/12/9 موضوع موارد 122و 124 آیین نامه اجرایی خدمت نظام وظیفه عمومی موضوع تصویب نامه شماره 31940 مورخ1364/5/15 در جلسه مورخ 1389/4/30 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد آیین نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

http://www.bornanews.ir/vdcawuny.49n0a15kk4.html
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 مرداد 1389 03:54 ب.ظ