تبلیغات
مدیریت فرهنگی - تاكنون ۸ هزار نفر از منشور كوروش بازدید كرده اند !
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

تاكنون ۸ هزار نفر از منشور كوروش بازدید كرده اند !

یکشنبه 28 شهریور 1389 09:13 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: سایر مطالب ،

رئیس موزه ملی ایران می گوید:منشور كوروش ركورد روزانه بازدید از موزه ملی را شكسته است و روزانه ۲ هزار نفر از این موزه بازدید می كنند. او می گوید بلیط موزه هزار تومان است و به كسانی كه كارت منزلت ، كارت دانشجویی و كارت دانش آموزی دارند، تخفیف ویژه تعلق می گیرد.

آزاده اردكانی گفت: در چهار روزی كه منشور كوروش در موزه ملی ایران به نمایش عمومی گذاشته شده است، به طور میانگین هر روز حدود دو هزار نفر از نمایشگاه منشور كوروش بازدید كردند، بنابراین می توانیم بگوییم تاكنون حدود هشت هزار نفر به دیدن منشور كوروش آمده اند.

رئیس موزه ملی ایران تصریح كرد: با ورود منشور كوروش به موزه ملی ركورد بازدید روزانه از موزه ملی شكسته شده است.

او ادامه داد: به علت استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه منشور كوروش، مدت زمان بازدید از منشور كوروش محدودیت دارد و مردم در گروه های ۱۵ تا ۲۵ نفری در مدت زمان معین وارد اتاقكی كه منشور كوروش در آن واقع شده است، می روند و اطلاعات مربوط به این منشور نیز در سالن پخش می شود.

اردكانی گفت: مردمی كه به تماشای منشور كوروش می آیند از سایر قسمت های موزه نیز بازدید می كنند و به خصوص بازدید از موزه دوران باستان موزه ملی بسیار افزایش یافته است و این اتفاق بسیار خوبی است چون كسانی كه به هر دلیلی تاكنون به موزه ملی مراجعه نكرده بودند، به بهانه منشور كوروش، تاریخ ایران را مرور می كنند و این اتفاق مباركی است.

رئیس موزه ملی ایران در رابطه با قیمت بلیط موزه گفت: بلیط موزه یك هزار تومان است و كسانی كه كارت منزلت، كارت دانشجویی و كارت دانش آموزی دارند از تخفیف های ویژه ۵۰ تا ۷۰ درصدی برخوردار می شوند.

خبرگزارى ایلنا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 28 شهریور 1389 09:16 ب.ظ