تبلیغات
مدیریت فرهنگی - دولتمردان چین و مدیریت فرهنگ
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

دولتمردان چین و مدیریت فرهنگ

دوشنبه 19 مهر 1389 11:52 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: تکنولوژی و فرهنگ ،

وبلاگ > اسدزاده، محمدرضا 
: دولتمردان چین که امروز خود را قدرت نخست جهان به شمار می آورند، درباره مدیریت فرهنگ چگونه می اندیشند؟

 

با بررسی سیر تحول و روند سیاست گذاری ها و را هکارهای اساسی و تمرکز در سیستم مدیریت فرهنگی و الزام در انسجام میان دستگاههای تصمیم گیرنده ، و طرح برنامه های زمانبدی شده و حمایت مستقیم و دقیق مسوولین فرهنگی از پیش تعریف شده ، نشان از این دارد که در مسیر سازندگی فرهنگی پیش رفته و برای تقویت بنیان اقتصاد کلان خود در عرصه بین المللی اهمیت زیادی قائل است و در مسیر پیشرفت امور فرهنگی و صنایع فرهنگی خود چگونه از تمام ظرفیت های موجود خود بهره گرفته است .

دولتمردان چین معتقد ند که برای پیشرفت ساختار فرهنگی ، باید نقش دولت و بخش خصوصی در ساختار صنایع فرهنگی به طور مشترک و هماهنگ عمل شود و ساختار درهای باز برای روابط بیشتر با خارج را در اولویت اول قرار داد و از سوی دیگر نیز باید زمینه های جذب و بهره گیری ازجنبه های مثبت فرهنگ ها ی خارجی را فراهم کرد .

یکی از اصول مدیریت فرهنگی در این کشور این است که از نظر استراتژی پیشرفت فرهنگی باید قدرت انعطاف فرهنگی کشور را ارتقاء و سطح افکار و اخلاق و سطح علوم و فنون و فرهنگ تمامی ملت را ارتقاء داد .

در همین رابطه دولت چین سعی دارد تا از طریق تبدیل واحد های کوچک فرهنگی به موسسات بزرگ ، حضور پر رنگی در عرصه مبادلات بین المللی فرهنگی با سایر کشور ها داشته باشد . لذا در برنامه ریزیی انجام گرفته توسط وزارت فرهنگ چین قصد بکار گیری سرمایه ها و تشکیل مجدد مؤسسات فرهنگی را دارد تا موسسات فرهنگی کوچک را به مؤسسات فرهنگی و پایگاههای صنایع فرهنگی بزرگتر و قوی تر تبدیل کند .

سال 2009 میلادی وزارت فرهنگ با تشویق و احدهای فرهنگی مربوطه سعی کرد تا شرکت هایی مانند شرکت انیمشن سازی چین ، شرکت رسانه های گروهی فرهنگی چین ، شرکت نمایش هنری چین و غیره را تشکیل دهد . در همین را ستا در صدد حضور ثابت تعدادی از مؤسسات فرهنگی در خارج است تا در رقابت با بازارهای فرهنگی بین المللی مشارکت داشته باشند. چرا که با حضور مؤسسات فرهنگی قوی می تواند محصولات فرهنگی با ویژگی فرهنگ چینی را وارد بازار های بین المللی کند .

یکی از راهکارهای مهم دولتمردان و حزب کمونیست چین برای پیشبرد توسعه فرهنگی ، فراهم نمودن تسهیلات و امکانات و تشویق افرادی است که دارای خلاقیت و نواندیشی برای توسعه صنایع فرهنگی کشور دارند. همچنین تبادل اندیشه و انتقال تجربیات ، اصلاح قوانین مورد نظر ، بهره گیری از پژوهش های انجام گرفته در کلیه کشور ها و بررسی راهکار های مفید و تاثیر گذار در روند صنایع فرهنگی چین از نکات بسیار مهم در رسیدن به این هدف است . در سالهای اخیر،اقدام های مناسبی برای اصلاح سیستم فرهنگی چین با موفقیت‌ انجام گرفت که از نتایج خوبی برخوردار بوده است .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 مهر 1389 12:01 ق.ظ